Phang em hàng múp ngoài bãi biển

Phang em hàng múp ngoài bãi biển
Em hàng múp ngoài bãi biển