Em nhân viên múp và chàng đồng nghiệp số hưởng

Chọn Server nếu play lỗi: #Youtube #VIP-HD
Em nhân viên múp và chàng đồng nghiệp số hưởng
Trang phục công sở khiến tôi khá biểu tượng cảm xúc. Người đứng đầu văn phòng đã sắp xếp vị trí làm việc của Ren Kitazawa với nhóm với một nhân viên giỏi khác với hy vọng Ren Kitazawa sẽ nhanh chóng hòa nhập và cải thiện các biểu tượng cảm xúc. Hãy xem nhân viên khác đã giúp Ren Kitazawa như thế nào trong công việc của anh ấy